Eftersöksjägare trafikskadat vilt

Jaktvårdskretsen stödjer Polisen i eftersök av skadat vilt inom Kretsens område. Våra eftersöksjägare gör ca 40 eftersök om året.

Kontaktlista Eftersöksjägare (PDF)