Ungdom

I kretsen är vi måna om våra ungdomar och vill gärna se ett ökat intresse för jakten.
På denna sidan kommer vi publicera höndelser som är specifikt lämpade för ungdomar, det kan handla om speciella jaktdagar för ungdommar, läger etc

Ungdomsansvarig i kretsen är: Oskar Nordberg 0702-946154 Mail: oskar_nordberg@hotmail.com