Beslut om registrering av älgjaktområde samt viktig information om kvalitetssäkring av älgjaktområden

7. June 2019

Genom att klicka på länken nedan kan ni läsa om Länsstyrelsens beslut gällande vårt älgskötselområde. Filerna är nedladdningsbara fram till och med den 31/7.

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/iDZa1kFdVbzDdOpQlMzIRX