Kallelse till årsmöte älgskötselområde

6. January 2018


Fristads älgskötselområde
2018-02-06
Borgstena Klubblokal
KL: 19.00

Anmälan om deltagande på mötet
och motioner sänds till
jontehpersson@gmail.com
senast den 2018-02-01.

Kallelsen är utlyst på:
Mail till jaktledarna
Hemsidan
Facebook

Varmt välkomna!
Styrelsen Fristads älgskötselområde.