Kallelse till årsmöte Fristads Jaktvårdskrets

6. January 2018


Fristads Jaktvårdskrets
2018-02-06
Borgstena Klubblokal
Kl. 19.45 ca
(Mötet startar direkt efter älgskötselområdets årsmöte)

Anmälan om deltagande på mötet
och motioner sänds till
jontehpersson@gmail.com
senast den 2018-02-01.Fika och lotteri i anslutning till mötet.
Lagen tar med vinster till vinstbordet.

Kallelsen är utlyst på:
Hemsidan
Facebook
Svensk Jakt
Jaktledare

Varmt välkomna!
Styrelsen Fristads Jaktvårdskrets.