Samrådsmöte Fristads älgskötselområde

9. April 2018

Borgstena IFs klubblokal

Onsdagen den 25/4 2018
kl. 19:00


Anmälan om deltagande till Anders Benjaminsson

senast den 22/4 2018.

andersbenjaminsson68@gmail.com