SPILLNINGSIVENTERINGEN 2017

28. March 2017

BRA JOBBAT I ÄSOT!!!!!!

Alla de större lagen har varit flitiga och inventerat. Henrik har sammanställt och fått fram ett resultat som visar att älgstammen är fortfarande på väg ner trots att vi sänkte tilldelningarna med 38% tills älgjakten i höstas.

Inventeringen visade att vi har ca 5,3 älgar/ 1000 hektar i vintersatam 2016/2017. Tittar vi närmare på skilnaden öster respektive väster om riksväg 183 och järnvägen så visar det att den östra sidan har ca 3,85 älgar/1000 hektar och den västar sidan ca 6,6 älgar/ 1000 hektar i vinterstam.

// Jonas 

Klicka här för att komma till sidan med dokument för spillningsinventerinen.