Björn.jpgÄlgko-med-kalvar.jpgkorvtop.jpg

Välkommen till Fristad

Älgskötselområde & Jaktvårdskrets

Fristads Älgskötselområde bildades till 2010. Grunden utgjordes av Fristads gamla kretslicensområde (A licens) som jagat i samverkan sedan tidigt 70 tal. Området omfattar i stort Vänga, Fristad, Gingri, Tärby, Borgstena och Tämta socknar samt delar i Molla. De 20 jaktlagen som ingår i Älgskötselområdet förfogar
över ca 15.500 ha tillsammans.

Älgskötselområdet har som målsättning att skapa en god älgstam i balans med områdets förutsättningar.
Vi ska arbeta för en god samverkan mellan jaktlagen och de ca 500 fastighetsägare som äger marken i området.

Jakt och annan verksamhet sker i nära samverkan med Fristads Jaktvårdskrets där fokus ligger på hund, ungdom, skytte samt rovdjur.